Organizatorius: Kauno Romuvos RK ir Danijos Nordborg RK

Projekto tikslas:  Suteikti vaikams, gyvenantiems socialiai remtinose šeimose, galimybę išvysti kitokias, kokybiško gyvenimo spalvas; pramokti anglų kalbą; išmokti bendrauti su kitos tautos žmonėmis; mokytis savarankiškumo; susipažinti su kitos šalies kultūra bei tradicijomis; suprasti, kad savo pastangų dėka galima susikurti gražesnę ateitį.

Projekto pradžia: 2015 lapkritis

Apie projektą: 2015 m. Danijos Nordborg Rotary klubo buvusiam prezidentui Peteris Hellesøe kilo idėja suorganizuoti nepasiturintiems, likimo ne kartą mėtytiems vaikams iš Lietuvos ypatingą atostogų stovyklą Danijoje. Po didelių pastangų ieškant moralinių ir finansinių tokio neeilinio projekto rėmėjų, pavasarį ponas Peteris pranešė džiugią naujieną – laukiame jūsų vaikų svečiuose. Rotariečiai iš Danijos prisiėmė didžiąją stovyklos finansavimo dalį.
Kauno Romuvos klubo narės – sesės Regina Navickienė ir Inga Jočienė padedamos kitų klubo narių bei dienos centro vadovų pradėjo rengtis šiai ypatingai kelionei. Reikėjo atrinkti 10 iš daugiau nei 30 dienos centą lankančių vaikų grupę. Tad visiems vaikams buvo išsakytos vieningos dalyvavimo vasaros stovykloje sąlygos: teigiamas elgesys, didžiulis noras ir pastangos gerai mokytis, ypač kelionėje reikalingos anglų kalbos.
Projekte pakviesti dalyvauti ir romuviečių globojami Kauno rajono Čekiškių skautų organizacijos vaikai.
Taigi, buvo surinkta 14 narių komanda, kuri 2016 m. birželio 22 dieną išskrido į Daniją. Praėjus 7 stovyklos dienom, atsisveikindami tiek stovyklos organizatoriai, tiek stovyklautojai braukė ašaras ir dėkojo vieni kitiems už nuostabias kartu praleistas akimirkas. Didžiulė padėka Danų Nordbork klubui, ypatingai ponui Peter Hellesøe, Nordborg klubo prezidentams, rotariečių šeimoms, priėmusioms mūsų vaikus savaitę gyventi savuose namuose bei, žinoma, stovyklos rėmėjams.
Šios vasaros stovyklos dėka vaikai surado puikius naujus draugus, su kuriais jie ir šiuo metu susirašinėja, susiskambina. Labai tikimės, jog ši graži Nordborg ir Kauno “Romuvos” klubų draugystė ir toliau tęsis bei džiugins vaikiškas širdeles naujais projektais.

Projekto vertė iki 2016 liepos 1 dienos: 5500 eur

Projekto vertė 2016-17 Rotary metų sezone: 5500 eur

Partnerystė: Reikalinga finansinė parama, kurios dėka galima būtų padengti kelionės, draudimo, renginių, veiklų vaikams Danijoje organizavimo kaštus. Partneriai gali būti įmonės, kurių veikla susijusi su tarptautiniu verslu Danijoje ir jo plėtotės tikslais, kelionių agentūros, apgyvendinimo įstaigos, tarpvyriausybinės organizacijos (pvz. Lietuvos ambasada Danijoje) ir kitos įmonės.