Apygardos 1462 Valdytojas 2018-19

VIRGINIJUS ŠNIUKAS

 

Beveik prieš 20 metų 1998-jų rudenį, kaip Šiaulių regiono telekomunikacijų įmonės vadovas, buvau pakviestas apsilankyti Šiaulių verslininkų susitikime ir pristatyti telekomunikacijų ir informacinių sistemų plėtros tendencijas. Tai visai nenustebino. Tuo laikotarpiu nepriklausomos Lietuvos ekonomika sparčiai augo. Verslas drąsiai metė konkurencijos iššūkį tarptautinės rinkos senbuviams. Visiems reikėjo naujų verslo valdymo ir komunikacijos technologijų.  Susitikimas paliko malonų įspūdį, – energingi verslūs žmonės įsitikinę rinkos ekonomikos galia, matantys didžiules Lietuvos ekonomikos galimybes, nebijantys naujų iššūkių šiltai, neformaliai bendraujantys tarpusavyje.

Po kurio laiko gavau kvietimą apsilankyti jau į besikuriantį Šiaulių Rotary klubą „Saulė“. Visiškai nieko man nesakantis organizacijos pavadinimas, jokios viešos informacijos. Tuomet interneto Lietuvoje dar nebuvo, nepagooglinsi. Pradėjau rinkti informaciją iš lūpų. Vieni pasakojo kad tai masonų ložė, kiti kad amerikonų įrankis valdyti pasaulį… Dabar iš to galima smagiai pasijuokti.

 

 

Buvau aktyvus, visuomeniškas žmogus, troškau naujų veiklų, potyrių, iššūkių. Tai ir lėmė mano pasirinkimą, tapusiu vienu iš prasmingiausiu mano gyvenime.

Pirmieji besikuriančio klubo susirinkimai, klubo inauguracija ir chartijos įteikimas, pirmos žinios apie Rotary International veikos indėlį siekiant taikos pasauliui, pagalbos projektus labiausiai pažeidžiamiems žmonėms visuose žemynuose paliko neišdildomus prisiminimus. Atrodė neįtikėtina kad viena visuomeninė organizacija gali taip sutelkti žmones prasmingiems darbams, kultūrinei  veiklai,  laisvalaikio praleidimui.

Klubo sesių ir brolių užsidegimas daryti tuos pačius prasmingus darbus Lietuvai,  krašto bendruomenei, remti RI tarptautinius projektus mus lydi jau 20 metų. Per šį laikotarpį klubas plėtėsi. Šiuo metu esame 30 narių. Vis solidesnius įgyvendiname paramos projektus. Esame aktyvūs ir matomi krašto bendruomenei, Rotary apygardos veikloje. Šiandien noriu  padėkoti kraštiečiams Valdemarui Makarevičiui, Jurgiui Čepuliui kurių pavyzdys ir autoritetas padėjo mano rotarietiško gyvenimo būdo pagrindus.

2006-2007 metais klubo sesės ir broliai patikėjo man Klubo prezidento pareigas. Būti  klubo lyderiu garbingas ir kartu atsakingas darbas. Reikėjo naujų žinių.

Dalyvavimas LRO renginiuoe, mokymuose, bendravimas tarp klubų prezidentų, , keitimasis patirtimi su kitais klubais suteikė galimybę  gilintis į organizacijos veiklos principus.  2007m. gausi Lietuvos  24 rotariečių  delegacija dalyvavome RI konvencijoje Salt Lake sity,  JAV. Didžiausią įspūdį paliko buvimas tarp 18 tūkstančių dalyvių iš beveik 200 šalių ir kraštų.   Pabuvęs konvencijoje pradedi pilnai pajusti rotarietišką dvasią ir suvokti  Rotary vaidmenį ir įtaką pasaulio raidai.

2010-2012 metais krašto rotariečiai mane delegavo atstovauti krašto klubams   Lietuvos Rotary organizacijos komitete.  Toks komitetas bendros Pietų Danijos ir Lietuvos apygardos 1460 viduje buvo išskirtinis. Tai buvo savarankiška savivaldos struktūra, atstovavusi deramai Lietuvos klubus apygardoje, koordinavusi paramos projektus ir bendraklubinę veiklą. Komiteto veiklos patirtis padėjo pagrindus įgyvendinti Lietuvos rotariečių svajonei- sukurti nepriklausomą Lietuvos Rotary apygardą.

Svarbus veiklos etapas 2010-2011 metai. Tuometinis Apygardos 1460 valdytojas Mogans Jorgensen mane pasirinko asistentu atstovauti Šiaulių kraštui. Tai buvo puiki galimybė tiesiogiai susipažinti su apygardos valdytojo misija, pagrindiniais veiklos organizavimo aspektais, globalia Rotary International struktūra, jos darniai funkcionuojančiu  mechanizmu. Valdytojas noriai dalijosi ilgamete Danijos rotariečių patirtimi.

Šiaulių krašto rotariečių teikimu 2012 m. LRO konferencijoje Vilniuje buvau išrinktas LRO komiteto pirmininku.  2013-2014 metams. Teko pasinerti į biurokratinį darbą. Komiteto darbo organizavimas, konferencijos patvirtinto veiklos plano, apimančio bendra klubinius projektus, jaunimo  mainų programas, vasaros stovyklas, įgyvendinimas. Tarptautiniai ryšiai, darbas su Rotaract, Interact organizacijomis. Visa tai tik dalis darbų kuriuos vykdėme su darnia komiteto komanda.

Tai Raimonda Čejauskienė, Valentinas Vaškevičius, Vilma Mažeikienė, Arvydas Šabrinskas, Raimondas Krištaponis,  Juozas Šarkus, Andrėjus Vaičiulis,  Liudvikas Zinevičius, Saulius Vorauskas, Gediminas Rimdeika, Virginijus Kontrimas , Vygintas Grinis, Antanas Čepys ir daugelis kitų. Išskirtinai norisi padėkoti  viso „Seimelio“ , toks tuomet buvo prigijęs komitetui pavadinimas, sielai- atsakingajai  sekretorei Editai.

Nors ir negausi delegacija dalyvavome „Lisabona 2013“  Konvencijoje. Grįžome su nauja patirtimi, žiniomis, susiradę naujų draugų.

Didžiausias iššūkis, kaip komiteto pirmininkui  2013 metais  tapo darbas nepriklausomos Lietuvos Rotary apygardos kūrimo darbo grupėje. Vilniaus konferencija patvirtino grupės sudėtį-  Pietų Danijos-Lietuvos apygardos 1460  valdytojai Virginijus Kontrimas, Juozas Šarkus, kaip  didžiausią rotarietišką patirtį ir žinias turintys  pareigūnai A. Čepys, V. Grinis V. Čobotas, V. Vaškevičius, G. Almantas.

Tam kad užregistruoti Rotary International  apygardą 1462, išsaugant LR organizacijos tęstinumą teko ieškoti būdų kaip suderinti Rotary International konstituciją, veiklą reglamentinius aktus ir Lietuvos asociacijų įstatymą, kuris daug kur kirtosi su tarptautiniais viešųjų įstaigų įstatymais . Iš keleto siūlomų  variantų atrinkome  geriausiai mūsų Lietuvos Rotary istorinį kelią atspindinčias Valdytojo regalijas ir atributiką. 2014 gegužės 26 d. užregistravome mūsų asociaciją registrų centre ir tapome pilnateisiai šalies  visuomeninių organizacijų nariai. Na o tų pačių metų birželio 28 d. Valdovų rūmuose inauguravome  Apygardą 1462 ir pirmąjį nepriklausomos apygardos valdytoją Vygintą Grinį. Išsiuntėme Pasaulio rotariečiams svarbią žinią- mažoje valstybėje užgimė didelė savarankiška rotarietiška apygarda.

Šiaulių krašto bičiuliai rotariečiai  pristatė mano kandidatūrą 2017- 2018 m. valdytojo pareigoms. Apygardos konferencijoje visos mūsų bendruomenės išrinkti atstovai priėmė galutinį sprendimą suteikti man šį pasitikėjimą ir atsakomybę atstovauti šalies rotariečiams šiam laikotarpiui.

Prižadu vadovaujantis Rotary konstitucijos principais, deramai atstovauti apygardą tarptautiniuose renginiuose, tęsti buvusių valdytojų pradėtus darbus. Kartu su apygardos komitetų pareigūnais įgyvendinti pokyčius, būsime atviri visuomenei, matomi gerais darbais ir augančia rotarietiška šeima. Tikiuosi, vykdysime vis solidesnius projektus kartu  su Rotary fondų ir užsienio klubų pagalba. Kuo daugiau mūsų pagalbos turi pasiekti tuos, kam labiausiai jos reikia. Manau visi drauge padėsime įgyvendinti ne vieną svajonę ir bendraudami klubuose ir renginiuose pasidžiaugsime savo veiklos rezultatais. Šiuo sunkiu man laikotarpiu tikiuosi žmonos Almos, dviejų dukrų, sūnaus ir penkių anūkių  palaikymo.

Viliuosi, gal dar liks vietos savo mažiems pomėgiams. Kaip ir kiekvienas vyras turiu savo slaptų „dėžučių“ kurios man teikia džiaugsmą poilsio akimirkomis. Nuo jaunystės sergu meile kokybiškam muzikos garsui ir technikai , vinilo plokštelių įrašams, geram vynui (gal bendruomenė ir pasmerks:)). Džiaugiuosi jei pavyksta ištrūkti į kalnus slidinėti, gėrėtis jūrų platybėmis  jachtoje po burėmis, pasinerti į jūrų gelmę.

Ačiū visiems jums už tai kad esame kartu. Mūsų  laukia ilgas rotarietiškos tarnystės kelias, kuris manau neturi pabaigos.