Organizatorius: Šiaulių Rotary klubas, Šiaulių „Auksinio Rato Rotaract“ klubas, Šiaulių „Interact“ klubas

Projekto tikslas: 1. Įtraukti vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių į neformalųjį ugdymą;
2. Skatinti vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių socialinius įgūdžius, kūrybiškumą, kritišką mąstymą ir kitas socialiai atsakingo asmens savybes;
3. Mažinti vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių savižudybių, nusikalstamumo skaičių bei jaunimo nedarbo lygį;
4. Mažinti socialinę atskirtį tarp vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių;
5. Kviesti dalintis gerumu ugdant socialinę atsakomybę;
6. Projekto metu vykdyti visuomenės informavimo sklaidą žiniasklaidos priemonėse, tokiu būdu darant Rotary šeimos klubus vis labiau matomais.

Projekto pradžia: 2016-08-15

Apie projektą: Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje pastaraisiais metais vaiko gerovės problemos yra aktyviai diskutuojamos ir analizuojamos, nes pačios skaudžiausios socialinės atskirties problemos tebėra aktualios.
Projekto tikslas ugdyti vaikų socialinę kompetenciją, kuri svarbi jauno žmogaus pasiruošimui visuomeniniam gyvenimui. Projekto metu yra planuojama vykdyti vaikų ir jaunuolių iš rizikingų socialinių grupių, profesinį orientavimą, didžiausią dėmesį skiriant betarpiškam klubo narių bendravimui su jaunimu, dalijantis gerąja patirtimi, pasakojant savo sėkmės istorijas, plečiant akiratį. Tikimasi, kad tokiu būdu bus paįvairinta vaikų bei jaunimo kasdienė veikla, kas padės juos sudominti, lavins jų socialinius įgūdžius, kūrybišką mąstymą, žadintų jų norą mokytis bei sukoncentruoti dėmesį, taip pat motyvuotų siekti aukštesnių pasiekimų tolimesnėje profesinėje veikloje.

Projekto vertė iki 2016 liepos 1 dienos: 500 Eur

Projekto vertė 2016-17 Rotary metų sezone: 2500 Eur