Organizatorius: Klaipėdos Senamiesčio RK

Projekto tikslas: Plėtoti vaikų ir jaunuolių su regos negalia neformaliojo ugdymo galimybes, skatinti saviraišką, kuo įvairesnėmis priemonėmis ir užsiėmimais padėti pažinti juos supančią aplinką, sudaryti sąlygas įgyti naujos patirties, žinių, ugdyti savo gabumus, aktyviai leisti laisvalaikį bei skatinti dalyvius būti aktyviais ir lygiaverčiais visuomenės nariais. Lavinti užsienio kalbų mokėjimą betarpiškai bendraujant su dalyviais iš įvairių šalių.

Projekto pradžia: 2011 m.

Apie projektą: Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo ir Klaipėdos regos ugdymo centro (RUC) iniciatyva organizuojama vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas“ sulaukė visuotinio pripažinimo ne tik Klaipėdos apskrityje, Lietuvoje, bet ir užsienyje, nes nuo 2015 stovyklą tapo tarptautinė. Į stovyklą susirenka iki 70 dalyvių (vaikų su regos negalia ir jų globėjų). 2017-aisiais metais taip pat planuojama tarptautinė stovykla. Esant finansinėms galimybėms, norima pakviesti dar daugiau dalyvių iš užsienio (Latvijos, Estijos, Norvegijos, Belgijos, Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, Gruzijos ir t.t.), tuo pačiu užtikrinant, kad dalyvių iš Lietuvos skaičius ženkliai nesumažėtų, o dalyvauti stovykloje galėtų vis kiti vaikai. Pabrėžtina, kad prioritetas teikiamas socialiai remtinoms šeimoms.
Stovyklos dalyviai lankosi muziejuose, parodose, teatruose, pažintinėse ekskursijose. Dalyvauja terapinėse pamokėlėse. Lanko įvairias įmones ir organizacijas, klausosi motyvacinių paskaitų ir sėkmės istorijų iš panašią negalę turinčių ar kitų žmonių, pasiekusių visuotinį pripažinimą.

Projekto vertė iki 2016 liepos 1 dienos:

2011m. – 2335 Eur
2012m. – 3212 Eur
2013m. – 3500 Eur
2014m. – 3500 Eur
2015m. – 5500 Eur
2016m. – 6000 Eur

Projekto vertė 2016-17 Rotary metų sezone: 8760 Eur

Partnerystė: Užsienio Rotary klubų, kurie galėtų tarpininkauti organizuojant jų šalies vaikų su regos negalia kelionę į Lietuvą ir padengtų jų kelionės bei dalyvavimo stovykloje tiesiogines išlaidas.