Organizatorius: RK „Aditė“

Projekto tikslas: Konferencijos, skirtos atkreipti visuomenės ir atsakingų institucijų dėmesį į autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus ir jų šeimos narius, organizavimas. Konferencijos tikslas – 1.Konferencijos metu pristatyti išsamius, šiuolaikinius tyrimus autizmo spektro sutrikimo srityje; 2. Viešinti informaciją apie šį sutrikimą, tokiu būdu vykdyti visuomenės informavimą ir stigmatizavimo mažinimą: 3. Didinti psichologinės pagalbos prieinamumą šeimai ir vaikui; 4. Susisteminti informaciją apie visas pagalbos galimybes tiek gydymo, tiek ugdymo srityse.

Projekto pradžia: Su Lietuvos jūrų muziejaus vykdoma Delfinų terapijos programa bendradarbiaujame daugiau nei 3 metus. Konferencija planuojama š.m. gegužę

Apie projektą: Lietuvoje autizmo spektro sutrikimo atvejų kasmet užregistruojama vidutiniškai 300.Tai neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio vystymąsi ar jo sulėtėjimą, tai neurologinis sutrikimas, kuriam medikamentinis gydymas netinka, vaiką reikia nuolatos ugdyti, dirbti su juo. Tam reikalinga medikų ir pedagogų priežiūra. Moksliniai tyrimai parodė, kad efektyviausias intervencijos būdas yra taikomoji elgesio analizė. . Kiek tiksliai vaikų kasmet gimsta su šia diagnoze – šiuo metu Lietuvoje tikslios statistikos nėra, nes viena priežastis – nėra valstybiniu lygmeniu fiksuojami atvejai. (Remiantis JK skaičiavimas galima daryti prielaidą, kad vidutiniškai apie 300 vaikų kasmet.). Kita priežastis – psichologinė, t.y. tėvų baimė, kad jų vaiko nepriims ugdymo įstaigos ir dėl to slepiama diagnozė. Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims yra tokia pat įvairi, kaip ir autizmas. Specialistai sutaria vienu klausimu – kuo anksčiau bus pradėtas tikslingas darbas sutrikimų korekcijos srityje, tuo geresnių individualių rezultatų bus pasiekta.

Autistiškų vaikų ugdymas yra labai intensyvus procesas, apimantis tiek specialistų, tiek visų šeimos narių ar net draugų darbą su vaiku. Kai kurios terapijų rūšys gali būti taikomos namuose (apmokius tėvus ar vedamos specialistų), kitos gi reikalauja specialios erdvės. Neretai terapijos papildo viena kitą, tad dažnas yra ir terapijų derinimas. Nors lemiamą žodį terapijų pasirinkime taria autizmo spektro sutrikimų turinčio vaiko tėvai, tačiau svarbu atsižvelgti ir į vaiko sveikatą prižiūrinčių specialistų nuomonę, gretutines ligas bei sutrikimus.
Kadangi nėra valstybinės politikos, nevyksta ir socializacija, integracija visuomenėje, vaikai su autizmu nepriimami į ugdymo įstaigas todėl, kad jie turi tokią diagnozę. Švietimo sistema yra nepasirengusi ir neparengusi tinkamai specialistų. Šiems vaikams reikalinga specialistų komanda: psichologas, pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, jeigu yra verbalinė kalba. Turint tokią situaciją labai trūksta: Švietimo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendradarbiavimo. Pagrindinis dokumentas šiandien yra – Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencija, kurioje yra numatyti veiksmai kas turi būti daroma, kad tokie vaikai būtų integruojami. Ir kiekvienos ministerijos užduotis – paruošti tokių vaikų integracijos planą.

Projekto vertė iki 2016 liepos 1 dienos: 18 000 Eur

Projekto vertė 2016-17 Rotary metų sezone: 6 000 Eur

Partnerystė:  Suinteresuotų klubų partnerystė padėtų sukviesti į konferenciją atsakingų institucijų darbuotojus, konferencijos lektorius, apmokant kelionės išlaidas. Ministerijų atstovų pranešimams konferencijos metų tikimės iš: SADM, Teisingumo, Sveikatos, Švietimo. Seimo sveikatos komiteto atstovų, vaiko raidos, autizmo sutrikimo gydymo specialistų. Pedagoginės psichologinės tarnybos visoje Lietuvoje specialistų dėmesio.