Savižudybių prevencija


Rotary Apygardos 1462 ilgalaikė prioritetinė programa   yra Savižudybių prevencija Lietuvoje.


Lietuva pagal PSO duomenis yra viena iš labiausiai kenčiančių valstybių pasaulyje pagal savižudybių skaičių tenkančių 100000 gyventoju. Pirmoje Apygardos konferencijoje 2014 metų rugsėjo mėn. ši skaudi problema buvo pristatyta mūsų Rotary klubams, 2015 metų Apygardos Konferencijoje „Šiandieninio lyderio vaidmuo savižudybių prevencijoje“ vienbalsiai buvo priimta rezoliucija dėl aktyvesnių ir įvairiapusiškesnių veiksmų savižudybių problemai Lietuvoje spręsti. Tai davė pradžią kryptingai ir vieningai Rotary bendruomenės veiklai šioje srityje. Rotariečiai įsipareigojo imtis veiksmų telkiant vietos bendruomenes ir panaudoti savo narių lyderystę, kompetenciją, socialinius įgūdžius, tarptautinius ryšius ir resursus, kad savižudybių, ypač vaikų ir jaunimo, problema būtų sprendžiama efektyviau. Apygardos Rotary fondo komitetas remia visus klubų inicijuotus projektus, kurie orientuoti į Savižudybių prevenciją.


Klubai įgyvendino ir vykdo šiuos projektus savižudybių prevencijos srityje:
  • Atpažink ir pakalbėk (Vilniaus-Kauno „Dipolis“ RK) – Kaišiadorių, Ukmergės, Utenos, Zarasų, Anykščių, Pakruojo, Vilniaus, Kauno gimnazijose organizuoti susitikimai su moksleiviais pasitelkiant „Jaunimo linijos“ specialistes.
  • Jaunimo linijos“ savanorių ruošimas, bazės stiprinimas. Savižudybių prevencija (Šiaulių krašto Rotary ir Rotaract klubai) – lėšos skirtos „Jaunimo linijos“ patalpų Kaune įrengimui, kas leido padidinti  telefonų linijų skaičių darbui su visos Lietuvos abonentais bei savanorių apmokymui.
  • Neleisk sunkumams užaugti (Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK) – socialinė „Vaikų linijos“ reklama JCDecaux lauko stenduose Vilniuje, Kaune.
  • Atrask (Šiaulių Rotary klubas, Šiaulių „Auksinio Rato Rotaract“ klubas, Šiaulių „Interact“ klubas)
  • Stebuklinga kava (Vilniaus Gedimino RK)
Apygarda parėmė pirminius vykdytus mokymus specialistams Varėnos, Rietavo savivaldybėse bei savižudybių prevencijos programą Kupiškio savivaldybėje.
Apygarda kaip Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto partneris skyrė reikalingą 5% įnašą 4118 EUR į bendrą  82355 EUR biudžetą ir dalyvauja gegužes mėnesį pateiktoje paraiškoje „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ į Visuomenės sveikatos stiprinimo 2017 m. fondą.  Pasirinktos šios 8 savivaldybės iš 15 išvardintų Lietuvoje, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis yra ≥ 50/100.000 atvejų:
  • Varėnos r.  Lazdijų r. (Vilniaus kraštas)
  • Šakių r. (Kauno kraštas),
  • Rietavo sav. (Klaipėdos kraštas),
  • Joniškio r.  (Šiaulių kraštas),
  • Ignalinos r., Rokiškio r., Zarasų r. (Panevėžio kraštas).
Projektas bus vykdomas 1 metus ir apims šias veiklas: sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, specialiųjų tarnybų pareigūnų, dvasininkų ir kitų tikslinių specialistų grupių mokymai atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti.
Joniškio, Rokiškio ir Zarasų Rotary klubai deleguos savo atstovą į sudaromą 7-9 narių vietos veiklos grupę iš  susijusių asmenų/pareigūnų (policija, socialinių paslaugų centras, švietimo skyrius, medicinos įstaiga, visuomenes sveikatos biuras, NVO, jaunimo organizacijos, bažnyčia), kuri koordinuos projekto veiklas. Apygarda organizuos forumą „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“.
Taip pat mūsų Apygarda inicijavo Globalios  dotacijos paraiškos į    Rotary International Fondą parengimą projektui „Suicide prevention model and its application in the municipalitues of Lithuania (Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse)“. Projekte dalyvaus N.Akmenės, Pasvalio, Anykščių, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno Rotary klubai, kurie taip pat pritraukė savo užsienio klubus partnerius. Planuojama projekto apimtis – iki 90 000 USD priklausys nuo to, kiek dar Apygardos klubų jungsis bendram darbui.


Numatomos projekto veiklos:
1. Savižudybių prevencijos mokymai atitinkamų Rotary klubų savivaldybių seniūnijų bendruomenėms;
2. Parama Lietuvoje veikiančioms psichologinės pagalbos linijoms rengiant savanorius;
3. Projekto viešinimas ir administravimas.


Yra sukurta speciali savižudybių prevencijos projekto sąskaita, į kurią kaupiamos lėšos surinktos Apygardos organizuojamų renginių (Rotariadų, Konferencijų) metu. Į sąskaitą
LT73 7181 8000 0370 0983, savininkas: Rotary International Apygarda 1462, bankas: AB „Šiaulių bankas“  gali aukoti visi Apygardos klubai rengiantys labdaros renginius. Lėšos bus skiriamos Savižudybių prevencijos projektams remti.